Overstapservice

 

“Ik stap niet over naar een andere accountant, want dat geeft alleen maar ellende.”

Dit is een vaak gehoorde klacht (en vaak ook niet een onterechte klacht). In de regel worden de mogelijke extra werkzaamheden als een drempel gezien om over te stappen naar een nieuwe accountant.

Onze ervaring is juist dat overstappen geen extra werk hoeft te zijn voor u als wij het maar goed voorbereiden.

De HKG Accured accountants & adviseurs overstapservice werkt als volgt. Als u bij ons klant wordt zullen wij contact opnemen met de vorige accountant. Wij zullen alle relevante stukken voor ons dossier bij de vorige accountant opvragen, archiveren en het ons eigen maken. U heeft daar geen omkijken naar.

Afhankelijk van onze dienstverlening richten wij de administratie in, maken een loonadministratie aan, richten de jaarrekening alvast in en regelen de aanlevering naar de belastingdienst. Hier merkt u niets van.

Uiteraard moeten wij ons als accountant houden aan de wettelijke bepalingen en beroepsregels. Wij zullen de door u aan te leveren stukken zo beperkt en relevant mogelijk houden.

Omdat wij graag investeren in kennis over klanten is onze overstapservice geheel kosteloos.