Corporate Finance

Speelt u met de gedacht om uw bedrijf te verkopen? Wilt u een andere onderneming kopen? Heeft u behoefte aan een waardebepaling van uw onderneming? Neem in al deze gevallen gerust contact met ons op.

Hier kunt u ons voor inschakelen:

  • advisering en bemiddeling bij koop en verkoop ondernemingen;
  • waardebepalingen;
  • financieringen;
  • verkoopklaar maken bedrijf;
  • in kaart brengen gewenste verkoopstructuur;
  • voeren onderhandelingsgesprekken tussen verkopende en kopende partij;
  • opstellen van een intentieverklaring;
  • uitvoeren van een due diligence onderzoek (een onderzoek naar de handel en wandel van een bedrijf);
  • begeleiden notariële overdracht.